หัวใจสำคัญในการเก็บเกี่ยวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้สำรวจรูปแบบการเรียนรู้และผลการทดสอบของนักศึกษาแพทย์ที่สามารถเลือกได้ระหว่างการเข้าร่วมการบรรยายและการเรียนรู้กลุ่มย่อยและได้รับเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล พวกเขาพบว่านักเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานสูงมักจะข้ามการประชุมในชั้นเรียนที่ไม่จำเป็นออกไปและผลการปฏิบัติงานของพวกเขาในการสอบครั้งสุดท้ายก็ไม่ประสบผลสำเร็จ Continue reading หัวใจสำคัญในการเก็บเกี่ยวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัตถุที่ฉันกำลังค้นหา

มันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปในมหาวิหารวาเลนเซียโดยไม่รู้สึกทึ่ง เมื่อข้ามเกณฑ์ฉันได้รับการต้อนรับด้วยเสียงสะท้อนของเพลงเกรกอเรียนซึ่งสะท้อนไปทั่วเพดานโค้ง ยืดออกก่อนฉันเป็นขบวนแห่ยาวของซุ้มประตูที่นำไปสู่ ​​dais เดียวด้านไกลของโบสถ์ บันไดเล็ก ๆ ขึ้นบันไดซึ่งถูกห่อหุ้มไว้ด้วยโดมครึ่งโดมที่ประดับประดาด้วยรูปปั้นและภาพเขียนภาพวาดของทูตสวรรค์และอัครสาวก Continue reading วัตถุที่ฉันกำลังค้นหา

`ให้` เปลี่ยนสังคมกับแอพฟอร์เวิร์ด

ชวนสร้างวัฒนธรรมของการ ‘ให้’ เปลี่ยนสังคม กับ ‘แอพฟอร์เวิร์ด’ “จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา ก่อนอื่น เราต้องเรียนหนังสือ แต่เราก็ไม่มีโอกาสเพราะเราพิการทางร่างกายและพิการทางสมอง ด้วย จะเรียนได้อย่างไร ผมเดินเข้าไปหานักสังคมสงเคราะห์เพื่อขอโอกาส ต่างจากคนทั่วไปที่โอกาสเดินมาหาเขา แต่มองว่ามีข้อดีว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายได้ดีกว่า แรก ๆ เขาไม่เรียน บอกเขาว่าถ้าเรียนไม่ได้ขอลาออก” Continue reading `ให้` เปลี่ยนสังคมกับแอพฟอร์เวิร์ด

หวั่นเครื่องกรองน้ำสกปรก แนะเปลี่ยนใส้กรอง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนเครื่องกรองน้ำสกปรก เสี่ยงเป็นแหล่งสะสมโรค แนะล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำและเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลาในคู่มือของผลิตภัณฑ์ ในช่วงอากาศร้อน อาหารและน้ำเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนต้องใส่ใจและคำนึงถึงความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ โดยเฉพาะน้ำดื่มควรเป็นน้ำที่สะอาด เป็นไปตามมาตรฐานของน้ำดื่มประเภทนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันประชาชนนิยมติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ในบ้าน Continue reading หวั่นเครื่องกรองน้ำสกปรก แนะเปลี่ยนใส้กรอง