สิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณคดี

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาควัดแห่งนี้เป็นมากกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณคดีหรือวัฒนธรรมและยังเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในปัจจุบัน 23% ของผู้อยู่อาศัยในจังหวัดบันเตียเมียนเจยที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดยังคงอาศัยอยู่ในความยากจน แต่สถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา จากปี 2008 ถึงปี 2559 จำนวนผู้เยี่ยมชม Banteay Chhmar เพิ่มขึ้น 112%

จาก 744 เป็น 1,575 ตามกองทุนมรดกโลก หากเราไม่ได้เปิดวัดแห่งนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่ที่นี่ เหมาซีประธานกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงชุมชนบันเตียชัวมาตอนนี้ชาวบ้านทุกคนสามารถสร้างรายได้จากการเปิดโฮมสเตย์ทำอาหารและขายงานฝีมือ ชาวท้องถิ่น Nil Loeun วัย 67 ปีได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดโฮมสเตย์ใกล้กับวัด