สร้างพันธะโมเลกุลที่แข็งแกร่ง

เป้าหมายของโรคมะเร็งมักจะเป็นโปรตีนหลอกลวงที่ส่งสัญญาณให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายอย่างไม่สามารถควบคุมได้และบุกรุกอวัยวะต่างๆ ยารักษามะเร็งสมัยใหม่ได้ก่อตัวขึ้นโดยการจับพันธะที่แน่นหนาระหว่างตัวยากับกรดอะมิโนที่เรียกว่าซิสเตอีนซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 กรดอะมิโนธรรมชาติที่เป็นโปรตีนของเรา ในการที่มันสามารถทำปฏิกิริยากับกลุ่มฟังก์ชันอินทรีย์

เฉพาะเพื่อสร้างพันธะโมเลกุลที่แข็งแกร่ง ยามะเร็งใหม่เพียงไม่กี่ตัวที่​​เป้าหมายได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาหรือ FDA ความท้าทายที่นักวิจัยโรคมะเร็งเผชิญคือซีสเตอีนไม่ค่อยพบภายในบริเวณที่มีการรวมตัวของเป้าหมายมะเร็งซึ่งจำกัดการประยุกต์ใช้วิธีการนี้กับเป้าหมายยาเพียงไม่กี่ตัว ความท้าทายนี้โดยสำรวจการพัฒนายาที่กำหนดเป้าหมายไปที่กรดอะมิโนที่อาจเกิดปฏิกิริยาอื่น ๆ เช่นไลซีน, ไทโรซีนหรือฮิสติดีนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในบริเวณที่มีผลผูกพันของเป้าหมาย