ผลกระทบต่อร่างกายทำให้มีประโยชน์ในการรักษาโรค

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของการกระทำช่วยให้เกิดรูปแบบยาที่กำหนดขึ้น กลไกการทำงานของ Metformin กำลังถูกตรวจสอบอย่างกระตือรือร้นเนื่องจากมีผลกระทบต่อร่างกายทำให้มีประโยชน์ในการรักษาโรคนอกเหนือจากโรคเบาหวานในอนาคต ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

เมื่อรวมกับผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มของฉันได้เน้นถึงความสำคัญของยา metformin ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานบางกลุ่ม จากการศึกษาของ Groop and Tuomi ได้มีการจัดทำข้อเสนอเพื่อแยกประเภทโรคเบาหวานออกเป็น 5 กลุ่มย่อยซึ่งจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ทนต่ออินซูลิน ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคไตโรคเบาหวานด้วย นักวิจัยคาดว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนี้โดยเฉพาะที่จะได้รับประโยชน์จาก metformin