ประสบความสำเร็จในการถอดรหัสกลไก

ระบบทางเดินอาหารปอดบวมและต่อมไร้ท่อได้ประสบความสำเร็จในการถอดรหัสกลไกเหล่านี้เซลล์ TRM มีศักยภาพในการอักเสบสูงและดูเหมือนจะทำให้เกิดเปลวไฟ ข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่าเซลล์ TRM ควบคุมการย้ายและความแตกต่างของเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆและดังนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ดังนั้นผู้ป่วยที่มีสัดส่วนเซลล์ TRM สูงในเยื่อบุลำไส้

ของพวกเขามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอักเสบเฉียบพลันมากกว่าผู้ที่มีสัดส่วนต่ำกว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครตระหนักว่าเซลล์ TRM มีบทบาทในการเกิดโรคทางภูมิคุ้มกัน เราเชื่อว่าสิ่งที่เราค้นพบมีความเกี่ยวข้องกับโรคอักเสบเรื้อรังอื่น ๆ เช่นกัน นอกจากนี้นักวิจัยหวังว่าการค้นพบของพวกเขาจะเป็นพื้นฐานสำหรับการรักษาโรคในอนาคต การรักษาในอนาคตอาจขึ้นอยู่กับบทบาทที่สำคัญของเซลล์ TRM ที่ต้องเล่นในการอักเสบเรื้อรังของลำไส้โดยการดำเนินการในช่วงต้นเราอาจสามารถยับยั้งโรคหรือแสงแฟลร์ของเงื่อนไข