ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียน เรื่องไวรัส

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนจะประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน มีกำหนดประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนที่กรุงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว ในวันนี้ เพื่อหารือเรื่องวิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังสร้างความตื่นตระหนก และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งการส่งมอบสินค้า และการท่องเที่ยว จีนและอาเซียนเคยจัดการประชุมลักษณะเดียวกันนี้ในปี 2546 เมื่อครั้งเกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์สระบาด

โรคโควิด-19 ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่นของจีนได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 2,000 คน และนับตั้งแต่เกิดการระบาดเป็นต้นมา รัฐบาลจีนได้ปิดหลายเมืองที่มีการระบาด ขยายช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน และงดเที่ยวบินเพื่อควบคุมการระบาด สถานการณ์ลามไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมีการพบผู้ป่วยในฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

หลังการระบาด ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และเวียดนาม ได้จำกัดเที่ยวบินจากจีนแผ่นดินใหญ่ และระงับการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา และเพิ่มจุดคัดกรองตามด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่วนไทยซึ่งไม่ได้กำหนดข้อจำกัดใดๆ กำลังได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ลดลงถึงร้อยละ 90 ในเดือนนี้ และคาดว่าในปีนี้จะสูญรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 250,920 ล้านบาท