ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ

ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรา การวิเคราะห์รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจสามารถบอกได้ว่าหัวใจของทารกในครรภ์ได้รับผลกระทบในระยะยาวการวิจัยครั้งนี้อาจมีความหมายทางคลินิกที่สำคัญ หากพบว่าทารกที่เกิดจากการตั้งครรภ์ที่ซับซ้อน

มีรูปแบบอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ผิดปกติแพทย์สามารถติดตามพัฒนาการของเด็กเหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในอนาคต เรารู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์เหล่านี้และความสามารถที่จะให้แพทย์ประเมินในวิธีการใหม่ในหัวใจของเด็กที่ไม่แสดงอาการที่อาจมีปัญหาหัวใจพื้นฐานตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้คือเด็ก ๆ ในบราซิลที่มีแม่ ติดเชื้อไวรัส Zika ในขณะที่พวกเขาอาจไม่มีอาการพวกเขายังอาจมีปัญหาสำคัญกับหัวใจของพวกเขาที่เราควรจะพูดถึง