ขั้นตอนต่อการสร้างเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพ

การทำงานของกรดอะมิโนต่าง ๆ ในเอนไซม์เราสามารถเริ่มปรับแต่งเอนไซม์และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดบางประการ ได้แก่ การออกแบบของเอนไซม์ที่เปลี่ยนฟางเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงการออกแบบที่ลดความเข้มข้นของเอนไซม์ในการล้างผงซึ่งเป็นเศษเหลือที่มีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยพอที่จะทำงานให้สำเร็จ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอนไซม์มันอาจเป็นประโยชน์ในการยืดระยะเวลาทำงานหรือทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะทำงานซึ่งจะทำให้กระบวนการอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนยาเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวิธีการใหม่สามารถเป็นขั้นตอนต่อการสร้างเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการผลิตยาที่ทำหน้าที่ลดรอยเท้าพิษของอุตสาหกรรมยา เอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะส่งผลให้ของเสียน้อยลงและการผลิตที่อุณหภูมิต่ำกว่าซึ่งจะช่วยลดการปล่อยด้วยเอนไซม์ที่ดีกว่าเราสามารถทำให้กระบวนการทางเคมีที่จำเป็นในการผลิตยาง่ายขึ้นซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การลดต้นทุนยา